DANH SÁCH SẢN PHẨM

Tượng quan công

5,500,000
3,500,000
2,200,000
5,500,000
4,500,000
4,000,000
2,500,000
3,000,000
3,000,000
2,000,000
Giảm giá!

Tượng Quan Công

Tượng Quan Công bằng gỗ

2,000,000 1,800,000

Tượng Quan Công

Tượng gỗ Quan Công

3,000,000
Giảm giá!

Tượng Quan Công

Tượng Quan Công giá rẻ

2,500,000 2,000,000
11,000,000

Tượng gỗ mỹ nghệ

GIA ĐÌNH THẦN KÊ GỖ HƯƠNG

8,000,000

Tượng gỗ mỹ nghệ

Chim công hoa phù dung gỗ hương

8,500,000

Tượng gỗ mỹ nghệ

Tượng Trần Quốc Tuấn cao 70cm

4,500,000

Tượng gỗ mỹ nghệ

Tượng gỗ ông Tế say (TG-119)

5,000,000
10,000,000

Tượng gỗ mỹ nghệ

Tượng Phật A Di Đà gỗ lũa

10,000,000
6,500,000
4,000,000

Tượng gỗ mỹ nghệ

Tượng gỗ Tế say hòa thượng

3,000,000

Tượng gỗ mỹ nghệ

Tượng 2 đứa trẻ Chúc Phúc

2,000,000

Tượng gỗ mỹ nghệ

Tượng ông Khổng Minh đẹp nhất

5,000,000

tượng linh thú phong thủy

1,400,000

Tượng hổ phong thủy

Tượng hổ phong thủy

8,000,000

Tượng linh thú phong thủy

CHUỘT TRẤN CHUM TIỀN GỖ HƯƠNG

2,000,000
7,000,000
6,000,000

Tượng linh thú phong thủy

Tượng con gà giá rẻ (CG-121)

1,400,000

Tượng linh thú phong thủy

Tượng con kỳ lân giữ hũ vàng (LT-120)

3,000,000
1,700,000

Tượng linh thú phong thủy

Tượng gỗ con trâu (CT-118)

1,700,000

Tượng linh thú phong thủy

Con voi bằng gỗ

1,400,000
Hết hàng
2,000,000

Tượng linh thú phong thủy

Tượng gỗ con chuột kéo bao tiền vàng

1,800,000
Hết hàng
2,500,000
2,800,000

Tượng linh thú phong thủy

Tượng lợn gỗ nu nghiến

1,700,000

tượng gỗ di lặc

Tượng gỗ Di Lặc

Di lặc cưỡi mây

7,000,000
11,000,000

Tượng gỗ Di Lặc

Tượng phật Di lặc nu nghiến

8,000,000
5,500,000
4,500,000

Tượng gỗ Di Lặc

DI LẠC GỖ HƯƠNG PHONG THỦY

7,000,000
7,500,000
7,500,000
8,000,000

Tượng gỗ Di Lặc

Tượng Di Lạc cao 94cm

15,000,000

Tượng gỗ Di Lặc

Tượng di lạc gỗ ngọc am

7,500,000
25,000,000
5,000,000

tượng bồ đề đạt ma

Tượng gỗ Bồ Đề Đạt Ma

Tượng Đạt Ma thế đứng phong thủy

12,000,000

Tượng gỗ Bồ Đề Đạt Ma

Tượng Đạt Ma Thế Võ Phong Thủy

8,500,000

Tượng gỗ Bồ Đề Đạt Ma

Đạt Ma gỗ nu nghiến phong thủy

5,500,000

Tượng gỗ Bồ Đề Đạt Ma

Tượng Đạt Ma Gỗ Ngọc Am Phong Thủy

7,500,000

Tượng gỗ Bồ Đề Đạt Ma

Tượng Đạt Ma quá hải – ĐM – 07

9,000,000
12,000,000

Tượng gỗ Bồ Đề Đạt Ma

Đạt Ma sư tổ ngồi thiền

3,500,000

Tượng gỗ Bồ Đề Đạt Ma

Tượng đạt ma gỗ ngọc am – ĐM – 05

11,000,000

Tượng gỗ Bồ Đề Đạt Ma

Tượng Đạt Ma Gỗ Lũa Dổi – ĐM – 04

20,000,000

Tượng gỗ Bồ Đề Đạt Ma

Đạt Ma cưỡi rồng gỗ hương – ĐM – 03

25,000,000

Tượng gỗ Bồ Đề Đạt Ma

TƯỢNG ĐẠT MA GỖ XÁ XỊ – ĐM – 02

10,000,000

Tượng gỗ Bồ Đề Đạt Ma

Tượng ông Đạt Ma gỗ hương (ĐM-128)

Tượng gỗ Bồ Đề Đạt Ma

Tượng sư tổ Bồ Đề dáng bay (ĐM-127)

TRANH PHONG THỦY

12,000,000
14,000,000
4,300,000
4,000,000
3,500,000

Tranh phong thủy

Tranh gỗ Phu thê viên mãn

3,500,000
2,500,000
10,000,000
Giảm giá!

Tranh phong thủy

Tranh gỗ chữ Vợ Chồng

2,500,000 2,000,000
3,000,000

đôn gỗ

LỤC BÌNH GỖ PHONG THỦY

Lục bình gỗ phong thủy

Lộc bình gỗ hương 1m6 (LB-24)

25,000,000

Lục bình gỗ phong thủy

Lục bình gỗ hương cao 1,7m

27,000,000

Lục bình gỗ phong thủy

Lục bình 1,8m gỗ cẩm vàng

Lục bình gỗ phong thủy

Bình tài lộc gỗ nghiến

3,000,000

Lục bình gỗ phong thủy

Bình gỗ tài lộc đục cúc mai

5,000,000
Hết hàng

Lục bình gỗ phong thủy

Lục bình gỗ đẹp 1,6m

11,000,000

Lục bình gỗ phong thủy

Lục bình gỗ mít để kệ TV

4,000,000

Lục bình gỗ phong thủy

Lục bình ngọc củ tỏi 60cm

6,000,000
11,500,000

Lục bình gỗ phong thủy

Lục bình gỗ mít 1,6m

35,000,000
Giảm giá!
10,000,000 9,500,000
Giảm giá!

Lục bình gỗ phong thủy

Lục bình gỗ trang trí phòng khách

3,500,000 3,000,000

CÓC PHONG THỦY

ĐỒ GỖ MỸ NGHỆ

Đồ gỗ mỹ nghệ

NÊN MUA TƯỢNG GÌ ĐẦU NĂM

4,000,000
1,700,000
1,800,000
2,500,000

Đồ gỗ mỹ nghệ

Cua gỗ để phòng trà

700,000

Đồ gỗ mỹ nghệ

Đèn thờ gỗ cẩm kiểu cổ

1,200,000

Đồ gỗ mỹ nghệ

Đồng hồ lịch gỗ hương

2,500,000

Đồ gỗ mỹ nghệ

Lọ hoa sen thờ

2,000,000
500,000
Hết hàng
5,500,000
4,000,000

Đồ gỗ mỹ nghệ

Đĩa gỗ phong thủy

1,300,000
Giảm giá!
19,500,000 18,000,000

CÂY BONSAI VÀ HOA GỖ

7,500,000
5,500,000

Cây bonsai và hoa gỗ

Cây tài lộc đục bằng gỗ

1,500,000

Cây bonsai và hoa gỗ

Bình hoa bằng gỗ nghệ thuật

4,500,000

Cây bonsai và hoa gỗ

Giỏ hoa đục bằng gỗ hương

3,500,000

Cây bonsai và hoa gỗ

Bình hoa gỗ

3,500,000
Hết hàng

Cây bonsai và hoa gỗ

Lọ hoa bằng gỗ bày Tết

3,500,000

Cây bonsai và hoa gỗ

Hoa lan gỗ xuyến vàng

3,500,000

Cây bonsai và hoa gỗ

Chậu hoa lan bằng gỗ hương

3,700,000

Cây bonsai và hoa gỗ

Hoa gỗ cực đẹp

4,500,000
Giảm giá!
Hết hàng
7,000,000 6,500,000

Cây bonsai và hoa gỗ

Cây cảnh bằng gỗ

3,700,000

Cây bonsai và hoa gỗ

Lọ hoa mai bon sai gỗ hương

3,000,000

KHAY TRÀ GỖ

850,000
2,000,000
Giảm giá!
Hết hàng
Giảm giá!
1,800,000 1,500,000

TƯỢNG CÁ PHONG THỦY

3,500,000
2,000,000
Giảm giá!
4,000,000 3,700,000
6,500,000
5,000,000

Tượng cá phong thủy

Tượng cá phong thủy

3,500,000
2,700,000
Hết hàng
1,300,000

Tượng cá phong thủy

Tượng cá rồng phong thủy

4,500,000

Tượng cá phong thủy

Tượng cá phú quý gỗ nu

8,000,000

Tượng cá phong thủy

Tượng cá chép hóa rồng

4,000,000
Giảm giá!

Tượng cá phong thủy

Cá phong thủy ngũ ngư phú quý

5,000,000 4,000,000

TƯỢNG ĐẠI BÀNG PHONG THỦY

Tượng đại bàng phong thủy

Tượng đại bàng phong thủy gỗ xà cừ

1,200,000
4,000,000

Tượng đại bàng phong thủy

Tượng đại bàng và hổ anh hùng tương ngộ

3,500,000
5,000,000
4,500,000

Tượng đại bàng phong thủy

Tượng đại bàng mãng xà gỗ nghiến

5,500,000

Tượng đại bàng phong thủy

Tượng con đại bàng đẹp nhất

2,500,000
Hết hàng

Tượng đại bàng phong thủy

Con đại bàng bằng gỗ (ĐB-106) – Đã bán

4,500,000
Hết hàng
5,000,000

Tượng đại bàng phong thủy

Tượng gỗ đại bàng cực đẹp

2,000,000

TƯỢNG THẦN TÀI

7,500,000
2,500,000
12,000,000
Giảm giá!
3,500,000 3,000,000
6,500,000
8,000,000
4,000,000
6,500,000

Tượng Thần Tài

Tượng Thần Tài gù hương

9,000,000
3,500,000

TƯỢNG TAM ĐA

7,500,000
6,000,000
4,000,000
9,000,000
3,800,000
4,500,000
1,200,000
Hết hàng

Tượng Tam Đa

tượng gỗ Tam Đa

2,500,000

Tượng Tam Đa

Tượng Tam Đa đẹp

5,500,000

VIDEO NỔI BẬT