Tượng Bồ Đề sư tổ tụng niệm gỗ hương (ĐM-129)

Tượng Bồ Đề sư tổ tụng niệm. Tượng gỗ sư tổ Đạt Ma thiền định.

 

Mã: ĐM-129 Danh mục:
Call Now Button