Tượng Đạt Ma khất thực

14,000,000

Tượng Đạt Ma khất thực, tượng gỗ Bồ Đề Đạt Ma. Không gian thiền trong nhà bạn

Call Now Button