Tượng Đạt Ma sư tổ cưỡi rồng gỗ nu kháo

7,500,000

Tượng Đạt Ma sư tổ cưỡi rồng. Tượng gỗ Bồ Đề sư tổ hàng long.

Call Now Button