Tượng ông Đạt Ma gỗ hương (ĐM-128)

Tượng ông Đạt Ma gỗ hương. Tượng sư tổ Đạt Ma gỗ hương dáng bay

 

Mã: ĐM-128 Danh mục:
Call Now Button