Tượng ông La Hán trường mi bằng gỗ hương

2,500,000

Tượng ông La Hán trường mi bằng gỗ hương. Tượng gỗ La Hán mi dài. Đẹp và chất!

Call Now Button