Tượng linh thú phong thủy tượng cóc 3 chân, tượng cọp gỗ phong thủy, tượng cá phú quý, cá chép hóa rồng gỗ nu…

Tượng linh thú phong thủy

CHUỘT TRẤN CHUM TIỀN GỖ HƯƠNG

2,000,000

Tượng linh thú phong thủy

Cóc thiềm thừ nu nghiến phong thủy

8,000,000

Tượng linh thú phong thủy

Con cua đục bằng gỗ mỹ nghệ

900,000

Tượng linh thú phong thủy

Con hổ bằng gỗ hương

2,500,000

Tượng linh thú phong thủy

Con voi bằng gỗ

1,400,000
1,400,000

Tượng linh thú phong thủy

Đôi tỳ hưu làm bằng gỗ hương

5,000,000

Tượng linh thú phong thủy

Ngũ cóc chấn bình gỗ hương ta víp

11,000,000
5,000,000

Tượng linh thú phong thủy

Tượng 12 con giáp bằng gỗ hương

5,500,000
2,800,000
Call Now Button