Tượng Bồ Đề Đạt Ma ngồi thiền

3,500,000

Tượng Bồ đề đạt ma ngồi thiền. Tượng gỗ Đạt ma. Không gian thiền cho nhà bạn

Call Now Button